HTAB Bemanning

Om oss

Vårt syfte är att sammanföra människor


Syftet med sidan är att arbetstagare och uppdragsgivare ska föras samman och hitta smidiga arbetsrelationer. Både kortsiktiga och långsiktiga.

Antingen hjälper vi till med bemanning eller så startar vi en rekyteringsprocess där vi tar fram lämpliga kandidater där uppdragsgivaren själv väljer och anställer kandidaten.


Tanken är att arbetssökande/konsulter ska skicka in CV så att uppdragsgivare enkelt kan leta efter lämpliga kandidater till sina tjänster.

Vår historia

2015

2017

2020

Året vi började med bemanning under Hedlund Transports namn.

Vi bröt ur bemanningen och profilerade den som HTAB Bemanning. Vi inledde samarbete med stor central i Stockholm där vi hyrde ut tre st chaufförer på heltid.

HTAB Bemanning blir ett eget aktiebolag och tar ett steg längre där vi utökar våra tjänster med rekrytering och även chaufförspool.

Företags-

statistik

-

Konsulter

-

Uppdragsgivare

-

Tjänster

Vår personal

Filip b Hedlund

VD, Bokning

Tel: 08-48 00 12 10 | E-post: info@htabbemanning.se

Fredrik Persell

Bokning

Tel: 08-48 00 12 12 | E-post: info@htabbemanning.se

Copyright © Alla rättigheter förbehållna